Dalum

Malerfirma

Case stories

Gennem alle årene er udført både udvendigt og indvendigt malerarbejder og malerbehandling hos private kunder, store og små virksomheder, selvstændige erhvervsdrivende, boligforeninger samt kommuner og regioner.

Dette via malerbehandling generelt, renovering, vedligeholdelse og om- eller tilbygninger, samt nye køkkener og badeværelser.

Der er samarbejdet med mange arkitekter og ingeniører blandt andet:

OBH- gruppen rådgivende ingeniører

COWI A/S

O.Brandt Hansen & Co – rådgivende ingeniører

Clausen & Weber – arkitekter PAR

Arkitektfirmaet Søren Christian ApS

Arkitektfirmaet TKT A/S

Arkitektfirmaet Bent Westergaard

Arkitektgruppen Odense A/S

Arkitektfirma Stærmose & Isager

Der kan blandt mange eksempelvis henvises til følgende større byggerier og renoveringer udført indenfor de sidste 10 år.

Reference:

2013

Bostedet Knagegården – opførsel af 12 lejligheder

Assens Kommune – Ny daginstitution Hårby

2010/2011

Odense Kommune – modernisering/renovering Pårup Skole

2009/2010

Odense Kommune – modernisering/renovering Ejbyskolen

2009

Skrillinge APS – 5 boligblokke, 50 nyopførte boliger med etageareal 4050 kvm

2008

Boligforeningen Grønløkken, Kerteminde

Odense Kommune - udvidelse og ombygning Dalum skole

Odense Kommune - Lottrups gård (Billeder)

Egelykke Byg – opførelse af 20 andelsboliger

2007

Odense Kommune – ombygning af egne lokaler, Tolderlundsvej

Odense Bolig selskabet Glamsbjerg – 40 boliger

Twine & Rope – renovering af kontor og lagerbygninger

2006

Odense Kommune – renovering af Midgård Børnecenter (Billeder)

Højstrup boligforening, renovering og vedligeholdelse Sprogøparken  

2005

Odense Kommune – renovering af Skattehuset, Tolderlundsvej

Byggeselskab Olav de Linde – projektopførsel Thrige Firkanten

2004

Boligselskabet Glamsbjerg – om- og tilbygning Flemløse plejehjem

Højstrup Boligforening - opførsel af Seniorfællesskabet Marienlyst

2003

Odense Kommune – opførsel af Støttecenter, Odense Kasserne